ДІАГНОСТИКА

КАРІОТИПУВАННЯ, AZF-ФАКТОР
Каріотипування - аналіз якості і кількості хромосом за всіма 23-ма парами хромосом. Його проводять чоловіку і дружині. Зміни в каріотипі можуть бути причиною безплідності, невиношування вагітності, високого ризику вад внутрішньоутробного розвитку. Каріотипування може бути призначене гінекологом-репродуктологом, урологом-андрологом або лікарем-медичним генетиком. Каріотипування призначається, якщо вік подружжя більше 35-38 років, при обтяженій спадковості, звичному невиношуванні вагітності, ідіопатичній безплідності, ідіопатичній патоспермії, множинних невдалих спробах проведення процедур допоміжного запліднення. AZF-фактор - ділянка на Y-хромосомі, гени якої контролюють сперматогенез. Виявлення тих чи інших мікроделецій AZF-фактора допомагає виробити лікувальну тактику. Так, при мікроделеціях AZFa і AZFb ефективність процедур ДРТ при використанні сперматозоїдів чоловіка істотно знижується, так як отримання зрілих сперматозоїдів практично неможливе. При мікроделеціях AZFc існує досить висока ймовірність отримання зрілих сперматозоїдів при біопсії яєчка для проведення успішного ЕКЗ з ІКСІ. Також важливо враховувати, що при мікроделеціях AZF-фактора існує висока ймовірність прогресивного зниження показників спермограми, аж до азооспермії. Тому при мікроделеціях AZF-фактора дуже бажано провести кріозбереження насінної рідини чоловіка для подальшої роботи з розмороженими сперматозоїдами чоловіка в ЕКЗ з ІКСІ.

ПЛР І БАКТЕРІОЛОГіЧНА ДіАГНОСТИКА захворювань, що ПЕРЕДАЮТЬСЯ статевим шляхом
Для безпечного подолання безплідності і невиношування вагітності у пацієнтки мають бути відсутні інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Одними з найбільш інформативних аналізів на ІПСШ є методи ПЛР і бактеріологічної діагностики (бакпосів). ПЛР визначає мікроб за наявністю його генетики в досліджуваному матеріалі. Метод бакпосіву, що використовується нашою лабораторією, дозволяє після отримання мікробної культури на живильному середовищі виявити мікроб за тестами на його продукти життєдіяльності. Також бакпосів дає інформацію про те, які медикаменти краще вибрати для лікування.

ОБСТЕЖЕННЯ НА ІНФЕКЦІЇ TORCH-ГРУПИ
Інфекції TORCH-групи є одним з найбільш частих факторів, що зумовлюють вади розвитку плода і невиношування вагітності. Тому вивчення стану пацієнтки, яка планує вагітність або намагається подолати невиношування вагітності, на інфекції TORCH-групи є надзвичайно важливим. До рекомендованого обсягу цього дослідження входить визначення імуноглобулінів М, A, G до токсоплазми, краснухи, хламідії, цитомегаловірусу, герпесу, вірусу Епштейна-Барр. У випадку необхідності за результатами аналізів проводиться консультація лікаря-інфекціоніста, який проводить підготовку до вагітності.

ГОРМОНАЛЬНЕ дослідження
Гормональна безплідність складає близько 30%. Для подолання безплідності і безпечного виношування вагітності надзвичайно важливим є виявлення і коригування гормональних порушень. Крім дослідження гінекологічних гормонів - ФСГ, ЛГ, Е2, прогестерон, проводиться дослідження гормонів щитовидної залози - ТТГ, Т3, Т4 і антитіл до тиреоглобуліну і тиреопероксидази, гормонів, що мають відношення до гіперандрогенії - АКТГ, кортизол, 17-ОН прогестерон, ДГЕА, ДГЕАС, тестостерон, 17-кетостероїдів в сечі, інших гормонів гіпофіза, антимюллерового гормону, сексстероїд глобуліну та інгібіна В.

ТРАНСВАГІНАЛЬНе УЗД ОРГАНіВ МАЛОГО ТАЗУ, ФОЛіКУЛОМЕТРіЯ
Трансвагінальне (через вагіну) УЗД є найбільш інформативним варіантом УЗД органів малого тазу. Фолікулометрія - ультразвуковий контроль за фолікулами, який дозволяє на 100% (на відміну від базальної температури і тестів на овуляцію) встановити або виключити овуляцію, а також у поєднанні з гормональним контролем дає повну інформацію про індукцію овуляції чи суперовуляції.
дослідження прохідності МАТкових ТРУБ
Метою дослідження прохідності маткових труб є підтвердження або виключення трубного фактору безплідності як одного з найпоширеніших (частота складає 45%). Будь-який з методів оцінки прохідності маткових труб (УЗД, МСГ, лапароскопія) з різним ступенем достовірності може досліджувати тільки механічну прохідність маткових труб. Крім останньої, важливо на підставі отриманих даних максимально об'єктивно встановити так звану функціональну прохідність, тобто як труба може по собі транспортувати яйцеклітину, а після її запліднення – як пройде ембріон, що розвивається. Прохідні труби, але зі значною звивистістю отвору або надмірним його розширенням (більше 8-10 (мм)) у більшості випадків не можуть забезпечити достатній для маткової вагітності трубний транспорт. При встановленні трубного фактора іноді можна вдатися до лапароскопічної корекції (у випадках з хорошим прогнозом для лапароскопії: незначний ступінь спайкового процесу (I-II), "незастарілий" спайковий процес (до двох років), крихкі неплощинні спайки, відсутність значного розширення отвору маткових труб (до 8-10 (мм)), відсутність проксимальної трубної оклюзії (закриття маткової труби на межі з маткою), а також відсутність прооперованої дистальної трубної оклюзії (закриття маткової труби на яєчниковому кінці)). У випадках з поганим прогнозом для лапароскопії (значний ступінь спайкового процесу (III-IV), "застарілий" спайковий процес (більше двох років), щільні, площинні спайки, наявність проксимальної трубної оклюзії (закриття маткової труби на межі з маткою) або прооперованої дистальної трубної оклюзії (закриття маткової труби на яєчниковому кінці)) є показання до ЕКЗ. Наявність маткових труб з розширенням отвору більше 8-10 (мм) є показанням для лапароскопії для видалення маткових труб з наступним ЕКЗ.

ТЕСТ НА ІМУНОЛОГіЧНУ сумісність
Для встановлення або виключення шийкового фактору безплідності використовується тест-контакт насінної рідини з цервікальним слизом (слизом шийки матки). Цей тест проводиться напередодні овуляції. Спочатку пацієнтці роблять УЗД органів малого тазу. Якщо УЗД підтверджує наявність преовуляторного фолікула, то чоловік здає насінну рідину (підготовка така ж, як для спермограми), а у пацієнтки проводиться набір слизу шийки матки. Після поєднання сперматозоїдів зі слизом шийки матки протягом трьох годин ведеться спостереження за їх "самопочуттям". Наприкінці цього терміну робиться висновок, наскільки агресивним є вплив слизу шийки матки на сперматозоїди. У нормі сперматозоїди зберігають свою прогресивну рухливість протягом усього дослідження. Буває так, що слиз шийки матки має інгібіруючу (сповільнюючу) дію на сперматозоїди, або від попадання в слиз шийки матки сперматозоїди втрачають рухливість (переходять в стан акінезії). Для того, щоб відрізнити зміни, що спостерігаються, від таких, які відбуваються в самій насінній рідині (тобто навіть без поєднання зі слизом шийки матки), обов'язково паралельно проводиться спермограма. Агресивність слизу шийки матки до сперматозоїдів може бути зумовлена трьома факторами, два з яких корегуються (мікробний і гормональний), а третій (наявність у цервікальному слизу антиспермальних антитіл) долається внутрішньоматковою інсемінацією.

СПЕРМОГРАМА
Сперміологічний аналіз або спермограма оцінює фізичні і хімічні властивості еякуляту, а також аналізує кількість, морфологію та рухливість сперматозоїдів. Необхідно відзначити, що спермограма не дозволяє на 100% отримати інформацію про стан фертильності (плідності) чоловіка, оскільки чоловік може бути безплідним при нормальних показниках спермограми і, навпаки, причиною ненормальних показників спермограми може бути цілком виліковне захворювання, а також тимчасовий стан або хвороба. Усі без винятку показники спермограми можуть з часом сильно змінюватися. У репродуктивній медицині загальновизнаним є те, що для аналізу необхідно досліджувати насінну рідину двічі з інтервалом не менше двох тижнів, а у випадку істотних відмінностей в показниках – тричі.

ІНВАЗИВНА ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
Амніоцентез (забір невеликої кількості навколоплідних вод під контролем УЗД тоненькою голочкою через передню черевну стінку для дослідження генетики амніоцитів (клітини навколоплідної рідини, що мають однакову генетику з клітинами плода), яке дозволяє діагностувати генетичні захворювання, стать, резус-фактор дитини).
Заказать
звонок
arrow_up